Systeembenadering

Systeem therapie is vooral bekent van Familieopstellingen.
Deze methode gaat ervan uit dat mensen deel uitmaken van een
systeem. We behoren tot allerlei systemen, o.a.: je gezin, je familie,
je werksituatie, vriendengroep enz. Ook in ons zelf is een heel systeem
aanwezig van innerlijke delen en gevoelens.

Een probleem is niet enkel persoonsgebonden, maar maakt ook deel uit
de context en relaties waarin die persoon zich bevindt.
De manier waarop we onze relaties beleven en hoe we met de problemen
omgaan heeft vaak te maken met het model dat we met onze opvoeding
hebben meegekregen. Of we ons er nu tegen afzetten of het hebben over-
genomen.

Onze relaties, partner, kinderen, vrienden of collega’s, functioneren vaak
als een spiegel van ons zelf.

Iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem en er dient een
balans te zijn tussen geven en nemen/ontvangen.
Door het systeem zichtbaar en voelbaar te maken kunnen er verander-
ingen worden aangebracht. Hierdoor kun je het anders gaan beleven,
problemen kunnen zich opheffen en je kan een betere manier vinden om
om te gaan met elkaar.

In mijn praktijk pas ik de systeem benadering met behulp van symbolen
op individuele basis toe.