Oplossingsgericht

Oplossings gerichte therapie is een gesprekstherapie, die gebruik maakt van
een aantal aan hypnotherapie verwante principes.

Zij is een therapeutische benadering, die zich door middel van specifieke
vragen, richt op de aard van de oplossingen. Dus niet de aard van het probleem
staat centraal maar de aard van de oplossing. Oplossingsgericht therapie richt
zich vooral op wat de cliënt al goed doet en op wat er anders is wanneer zijn
probleem zich even niet voordoet, minder erg is, of wanneer het al opgelost
zou zijn. Niet zozeer de oorzaken van klachten en problemen.

Oplossingsgerichte therapie stelt veel belang in de interne en externe hulp-
bronnen van de cliënt. Ze gaat ervan uit dat de cliënt alle hulpbronnen voor
verandering al in huis heeft.

Belangrijk is, waar de cliënt goed in is, wat hij graag doet,wie of wat een
positief, gewenst effect op hem heeft, hobby’s, en dergelijke.
Deze hulpbronnen inzetten en kleine veranderingen teweeg brengen kan
grote gevolgen hebben. Dus meer doen van wat werkt en minder doen van
wat niet werkt.