NLP

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren.
Neurologisch: Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in het
geheugen. Deze ervaringen waren al dan niet bevordelijk voor het ontwikkelen
van het eigen ik. De herinneringen daaraan beïnvloeden ons huidige gedrag
adequaat of inadequaat. Dit gedrag is de basis voor de communicatie met de
ander.
Linguistisch: Dit communiceren doen we door middel van direct gesproken
taal en door lichaamstaal.
Programmeren: Tijdens communicatie kunnen we anderen, of anderen ons,
iets bijleren, afleren of doen veranderen.

NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) gaat er van uit dat gedrag tot op
zekere hoogte een proces is dat mensen zelf positief kunnen beïnvloeden. Met
behulp van NLP kan worden nagegaan welke processen zich binnen iemand
afspelen tijdens een bepaalde situatie: wat of hoe denkt iemand, hoe
beïnvloedt die manier van denken zijn voelen over zichzelf en de wereld en
welke invloed heeft dat proces weer op iemands gedrag. Als men inzicht heeft
in dat proces, dan kan vanuit dat inzicht, direct ervaren worden hoe dat proces
veranderd dient te worden en wat daarvoor nodig is.

Hoe we ergens tegenaan kijken is onze werkelijkheid. Dit hoeft niet de
werkelijkheid te zijn van iemand anders. Vaak gaan we ervan uit dat de ander
hetzelfde als ons denkt of waarneemt. Iedereen reageert vanuit zijn eigen
werkelijkheid, zoals hij de wereld ervaart.