Mindfulness

Mindfulness houdt in dat je met je volledige aandacht, duidelijk aanwezig
bent in het moment. Niet met je gedachten elders zijn. Mindfulness houdt
ook in: niet ‘veroordelend piekeren’, maar de situatie accepteren zoals die
nu is. Onze gedachten maken vaak rare sprongen en gaan wel eens met ons
op de loop. We zijn wel eens geneigd om de meest rare gedachten serieus te
nemen. Ook de negatieve. En dit levert ons een negatief gevoel op.

Door de vele automatismen van mensen blijkt het in de praktijk erg moeilijk
te zijn om met je volledige aandacht in het hier en nu te blijven.
Mindfulness is een vaardigheid die je kunt leren om in aandacht en houding
In het hier en nu te blijven. Zodat je je gedachten, je gevoelens en alle
sensaties in je lichaam, zonder oordelen kunt aanschouwen en accepteren.
Met openheid en acceptatie leer je beter aandacht te hebben voor wat zich in
jou en anderen afspeelt. Dit geeft rust en ruimte.