EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een therapie
voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische
ervaring. Dit kan zijn een schokkende of ingrijpende ervaring, zoals een
verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.

Het wordt ook gebruikt bij mensen die ergens gedurende hun leven een
traumatische of vervelende periode hebben meegemaakt die veel invloed
heeft gehad op de ontwikkeling van iemands leven. Te denken valt aan
emotionele verwaarlozing, stress klachten, gestagneerde rouw,
angststoornissen en fobieën. Gebeurtenissen die dusdanige sporen
in het geheugen hebben nagelaten, dat de persoon er nog steeds last
van heeft.

EMDR is wetenschappelijk goed onderzocht en blijkt een zeer effectieve
Methode te zijn om negatief beladen herinneringen snel en grondig te
verwerken.