Bio-energetica

Bio-energetica is een lichaamsgerichte therapie die uitgaat van de eenheid
van lichaam en geest. Zij gaat ervan uit dat de psychische gesteldheid van de
mens en zijn energetische processen zich uitdrukken in zijn lichaam. Dingen
die in je geest, in je gemoed, in je binnenste gebeuren zijn vaak meteen te
zien aan je lichaam. Een emotie lokt een lichamelijke toestand uit.

Het is een manier om de menselijke persoonlijkheid te begrijpen via het
lichaam. Volgens deze theorie worden negatieve levenservaringen in de vorm
van spierspanning in het lichaam opgeslagen. Deze spanningen kunnen
geblokkeerd raken in diverse plaatsen in het lichaam, zoals de rug of nek.

Uiteindelijk leiden dergelijke spanningen tot een negatief lichaamsgevoel,
minder beweeglijkheid, een moeizame ademhaling en een verstoorde
lichamelijke energiestroom. Ook kunnen er spanningen in sociale relaties
ontstaan, en kan de stemming, vitaliteit, levenslust en het zelfvertrouwen
negatief worden beïnvloed. Als de energiestroom is geblokkeerd door
spanningen in het lichaam, dan kan de beschikbare energie niet vrijuit
worden gebruikt.

Een belangrijk gegeven in bio-energetica is ook het beeld dat we van onszelf
Hebben, ons lichaamsbeeld. Dit is hoe men zijn lichaam ervaart en ziet. De
ideeën , gevoelens, opvattingen en normen die je hebt over jou lichaam.
Bio-energetica is erop gericht om door middel van lichamelijke oefeningen
het evenwicht in de energiestroom te herstellen en blokkades op te heffen.