Informatie en kosten

 

Informatie & kosten

Hulp zoeken is vaak een grote stap maar wel de eerste stap waarbij jij
het heft weer in eigen handen neemt.
Op het moment dat jij deze stap neemt wil je ook graag zo snel mogelijk
geholpen worden. Daarom hanteer ik geen wachtlijst en probeer ik
wanneer jij je aanmeldt op een zo kort mogelijke termijn (binnen een
week) een afspraak met je te maken.

Afspraken en kosten

Afspraken kunnen zowel telefonisch als via e-mail gemaakt worden.

Door mijn registratie bij de RBCZ ben ik vrijgesteld van BTW voor de
behandeling van de individuele cliënt.
Hierdoor vervalt de BTW op de individuele sessies.

Tarieven 2020

Intake € 70,00
Consult € 70,00

Een sessie duurt ongeveer 1 uur tot max. 1,5 uur.

Relatietherapie is niet vrijgesteld van BTW en kost 120 euro inclusief BTW
en duurt ongeveer 1,5 uur.
Na ons eerste gesprek besluiten we samen of we verder gaan met de behandeling.  Ik vraag je om een behandelovereenkomst te tekenen en stel een behandelplan op.  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als je behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht door de WGBO. Als therapeut ben ik verplicht de door jou verstrekte gegevens op een zorgvuldige manier te verwerken en te beheren.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Informatie aan derden mag uitsluitend met jouw schriftelijke toestemming worden
verstrekt. De wettelijke bewaartermijn van jouw dossier is 20 jaar.

Onder het kopje links staat mijn beroepscode.
Ook vind je onder de links de algemene en privacy voorwaarden
van mijn praktijk.

Betaling uitsluitend contant aan het eind van de sessie tenzij anders afgesproken.
Je ontvangt een factuur die meteen na de sessie wordt meegegeven.
Declaraties kun je achteraf zelf bij je ziektekostenverzekeraar indienen.

Een sessie die tot 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt niet in rekening gebracht.

 

Vergoeding zorgverzekeraars

Ik ben in bezit van een AGB code, waardoor vergoedingen door zorgverzekeraars mogelijk is.
Raadpleeg je zorgpolis of neem contact op met je zorgverzekeraar omdat vergoedingen ook afhankelijk zijn van het gekozen pakket.

Je hebt een aanvullende verzekering nodig om mogelijk gebruik te kunnen maken van
de vergoeding.
AGB code: 90-042424
AGB praktijk code: 90-51211

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten.
NBVH Registratienummer: 10087
De NBVH draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking van de aangesloten therapeuten.

RBCZ

Ik ben aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
onder registratienummer  403106R
De RBCZ staat garant voor gekwalificeerde HBO-therapeuten.

Ook ben ik aangesloten bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg.
Daarom ben ik gerechtigd tot het voeren van de titel

RegistertherapeutBCZ®

Klacht en tuchtrecht

Je mag ervan uitgaan dat de werkzaamheden binnen mijn praktijk zo goed
mogelijk worden uitgevoerd. Mochten er toch klachten zijn over de behandeling of
de manier van werken dan is het goed om dat kenbaar te maken.
Ik ben ervan overtuigd dat we er samen uitkomen. Mocht dat niet het geval zijn
dan kun je je klacht schriftelijk indienen bij de NBVH t.a.v.
de klachtencommissie, Newtonlaan 51 3584BP Utrecht.

Als NBVH therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz die vanaf januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de SCAG die zorg draagt voor de klachten en geschillenregeling.

In het kort is de klachtenregeling als volgt: je dient een klacht in bij
de klachtencommissie van de NBVH en deze kijkt of je klacht door gaat naar
de klachtenfunctionaris. Deze kiest of voor mediation, of verwijst door naar de
geschillencommissie ( SCAG) of in ernstige zaken naar de Tuchtcommissie ( TCZ).

Verdere informatie is hierover is terug te vinden op de site van hypnotherapie.nl
of SCAG, beiden te vinden onder het kopje links op deze website.
Ook liggen in mijn praktijk folders over de SCAG en heb ik een klachtenprotocol.

KvK nummer:  51008254

BIG registratie als verpleegkundige.  Nummer:  19017483630