Therapie

Iedereen maakt in zijn leven dingen mee, gebeurtenissen waar je last
van blijft houden, zaken of problemen die steeds terug komen.
Dingen die moeilijk te verwerken zijn en die pijn doen, waardoor je
niet kunt zijn zoals je zou willen zijn. Of waardoor je leven niet loopt
zoals je zou willen.
Op zo’n moment is het goed om te onderzoeken wat jou belemmert hierin.

Dit kan in therapie. Samen kijken we naar wat er speelt in je leven, wat je
blokkeert, waar je moeite mee hebt en naar wat je zou kunnen veranderen
of hoe je ermee om kunt gaan.

Mijn benadering is altijd afgestemd op jou individuele behoefte en de aard
van het probleem en daarbij eclectisch, dat wil zeggen, met gebruikmaking
van verschillende methodes en technieken van therapeutische stromingen zoals:

Hypnotherapie
NLP
EMDR
Bio-energetica
Mind fullness
Oplossings gericht